Bayeux, de stad die het eerst werd bevrijd op het Franse vasteland

© Nomandie Tourisme

Generaal de Gaulle zei op 6 juni ‘s middags: ‘De ultieme strijd is begonnen. We strijden natuurlijk om Frankrijk, maar ook mét heel Frankrijk! Waar of wie de zonen van Frankrijk ook zijn. Ze hebben allemaal de eenvoudige en heilige plicht om de vijand te verslaan met alle middelen waar ze over beschikken.’

Bayeux

... ‘Met onze moedige geallieerde bondgenoten en onze wapenbroeders op alle fronten, gaan jullie de Duitse oorlogsmachine tot stilstand brengen, de onderdrukte Europese volkeren bevrijden van de tirannie en iedereen, overal ter wereld veiligheid garanderen...’ Generaal Eisenhower, 6 juni 1944.

De Britten drongen op maandagochtend 7 juni zonder tegenstand Bayeux binnen

De Britten drongen op 7 juni ‘s morgens, zonder enige tegenstand, Bayeux binnen. Maurice Schumann was er ook bij, de woordvoerder van de Franse Vrije Strijdkrachten (een van de presentatoren van de BBC, hij kwam op 6 juin aan in Asnelles). Zonder strijd te hoeven leveren werd het Duitse garnizoen van de kustbatterij van Longues-sur- Mer krijgsgevangen gemaakt.

Op 14 juni 1944, bevond de Gaulle
 zich aan boord van de torpedo La Combattante. Hij kwam aan op het strand tussen Courseulles en Graye en ging direct door naar Bayeux om zich te mengen onder de lokale bevolking. De menigte juichte hem toe.

Video

Niet te missen

In de omgeving van Bayeux