Wettelijke bepalingen

  • Toevoegen aan bladwijzer

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud en voorwaarden. Het Comité Régional de Tourisme de Normandie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemak of schade ten aanzien van netwerkproblemen of weergave van de pagina’s van de website.
De internetgebruiker erkent op de hoogte te zijn dat de browsers die op de markt zijn de internetpagina’s verschillend kunnen weergeven.

UITGEVER VAN DE WEBSITE

Comité Régional de Tourisme de Normandie (C.R.T. de Normandie)

14 rue Charles Corbeau
27000 Evreux
France

PUBLICATIE

Comité Régional de Tourisme de Normandie (C.R.T. de Normandie)

14 rue Charles Corbeau
27000 Evreux
France

ONTWERP VAN DE WEBSITE

Naam : IRIS Interactive
Adres : 4 rue PNDF – Cité du numérique – 43000 LE PUY EN VELAY
Mail: [email protected]

WEBHOSTING

Naam: IRIS Interactive
Adres : 4 rue PNDF – Cité du numérique – 43000 LE PUY EN VELAY
Mail : [email protected]

INTELLECTUEEL EIGENDOM – COPYRIGHT © – LINKS

DUPLICATIE VOOR PAPIEREN UITGAVEN

Met uitzondering van beeldgebruik, is het dupliceren van de inhoud van de website toegestaan voor papieren uitgaven, mits aan de volgende voorwaarden wordt gedaan:

  • Gratis verspreiding
  • Teksten dienen in zijn geheel te worden overgenomen (geen enkele wijziging of aanpassing is toegestaan)
  • Explicite bronvermelding van de website www.normandie-tourisme.fr/nl evenals de vermelding: Duplicatierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

DUPLICATIE VOOR ONLINE UITGAVEN

Het dupliceren van de inhoud van de website, geheel of gedeeltelijk, op een elektronisch ondersteund medium is toegestaan onder voorbehoud van een duidelijke en leesbare vermelding van de bron www.normandie-tourisme.fr/nl en de vermelding Alle rechten voorbehouden. De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke, maatschappelijke of professionele doeleinden worden gebruikt: elk gebruik voor commerciële en/of reclamedoeleinden is verboden.

LINKS NAAR WWW.NORMANDIE-TOURISME.FR/nl

De website www.normandie-tourisme.fr/nl staat het plaatsen van hyperlinks naar artikelen op haar website toe, onder de volgende voowaarden:

  • Er mag geen gebruik worden gemaakt van deeplinking, wat betekent dat de pagina’s van de website www.normandie-tourisme.fr/nl niet mogen worden geïntegreerd in de pagina’s van een andere website, maar toegankelijk moeten zijn via een nieuw venster.
  • Verplichte vermelding van de bron die dankzij de hyperlink naar de betreffende inhoud zal verwijzen.

De toestemming geldt niet voor websites die informatie publiceren van illegale aard, die controversieel, pornografisch of xenofobisch zijn of die gevoelig kunnen liggen bij grote groepen mensen.

Voor elk ander gebruik dient vooraf toestemming te worden gevraagd.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Ondanks de grote zorg die is besteed aan het verzamelen van alle informatie en de creatie van de website, met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, onjuistheden of onnauwkeurigheden zich desondanks voordoen. Het Comité Régional du Tourisme de Normandie kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch uitdrukkelijk noch impliciet, voor alle inhoud van de website.
De internetgebruiker erkent de website op eigen risico te gebruiken. Het Comité Régional du Tourisme kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.
Daarnaast kan het Comité Régional du Tourisme de Normandie ook niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden met betrekking tot de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen en in het bijzonder de websites die via hyperlinks met de site zijn verbonden. Het Comité Régional du Tourisme de Normandie wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze sites en de inhoud ervan. In overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978, heeft u recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

INFORMATIESYSTEEM NORMANDIË TOERISME

De databases zijn beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrechtregime. Elk gebruik of extractie van elementen van de website die niet zijn geautoriseerd door het Comité Régional du Tourisme de Normandie is illegaal en wordt bestraft als een misdrijf.

PRIVACYGEGEVENS

U kunt ons privacybeleid raadplegen via deze pagina.