Uw privacy

 • Toevoegen aan bladwijzer

Vooraf

Het Comité Régional de Tourisme de Normandie (C.R.T. de Normandie) verwerkt gegevens met een persoonlijk karakter (hierna: Persoonlijke Gegevens). Dit zijn gegevens die u nodig heeft om deze website te gebruiken (hierna: Site).

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. We gaan zorgvuldig om met uw privacy en beschermen de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze Site.

Onderdeel van ons Privacybeleid is om u te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, wat uw rechten zijn ten aanzien van de bescherming van persoonlijke gegevens en wat de geldende bepalingen zijn conform – met name – de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 die gaat over informatica, bestanden en de vrijheden die in Frankrijk vallen onder het reglement Informatiques et Libertés RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), van kracht sinds mei 2018.

Artikel 1 – toepassing van het huidige beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Hierbij de beleidsmatige uitgangspunten en voorschriften voor de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens, dat wil zeggen de Persoonlijke Gegevens die op of via de Site zijn verzameld.

Het C.R.T. de Normandie verzamelt de Persoonlijke Gegevens (online, inclusief die per e-mail of offline); de regels gelden altijd, hoe de gegevens ook verzameld of verwerkt zijn.

Het begrip Persoonlijke Gegevens houdt in: alle informatie die betrekking heeft op een te identificeren of geïdentificeerd persoon. Een persoon is te identificeren als hij of zij direct of indirect geïdentificeerd kan worden op basis van de gegevens, in het bijzonder via een identiteitsnummer of aan de hand van verschillende kenmerken die naar hem of haar zijn te herleiden.

De Niet-Persoonlijke Gegevens betreffen de informatie op basis waarvan iemand niet is te identificeren.

Artikel 2 – opslag van Persoonlijke Gegevens

Alle Persoonlijke Gegevens worden alleen in Frankrijk opgeslagen door onze hosting provider.

OVH SAS
2, rue Kellermann,
59100 Roubaix

Artikel 3 – verantwoordelijk voor de verwerking

De organisatie die verantwoordelijk is voor uw Persoonlijke Gegevens is: het C.R.T. de Normandie, 14 rue Charles Corbeau – 27000 Evreux – Frankrijk; bepaalde technische diensten (hosting) zijn toevertrouwd aan onze technische providers (IRIS Interactive, Webaxys). Conform Artikel 28 van de RGPD is de provider gebonden aan een strikte geheimhoudingsclausule die hem verbiedt om de gegevens die hem zijn toevertrouwd te gebruiken op geen enkele andere manier dan vermeld in de contractuele verbintenis. Ook is de provider verplicht om de technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen voor het beveiligen en beschermen van de persoonlijke gegevens.

Artikel 4 – verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

De Persoonlijke Gegevens kunnen bestaan uit:

 • Naam,
 • Voornaam,
 • E-mailadres,
 • Woonplaats,
 • Gebeoortedatum
 • Locatie

En elk Persoonlijk Gegeven waarop de informatie van toepassing is die verderop staat beschreven.

Belangrijk voor bezoekers en gebruikers van de Site: als u de site bezoekt of gebruikt, kunt u van bepaalde functionaliteiten en onderdelen van de Site alleen gebruik maken als u het C.R.T. de Normandie een aantal Persoonlijke Gegevens verstrekt. U bent vrij om die Persoonlijke Gegevens volledig of gedeeltelijk te verstrekken.

Als u ervoor kiest de gegevens niet te verstrekken bestaat de mogelijkheid dat bepaalde diensten en functionaliteiten van de Site niet correct werken en/of dat u de toegang geweigerd wordt tot bepaalde pagina’s van de Site.

Cookies en andere trackers

De Site kan gebruik maken van cookies of andere technologieën bedoeld voor het verzamelen of bewaren van Persoonlijke Gegevens. Cookies zijn kleine, opgeslagen tekstbestanden die gebruikt worden voor het registreren van Persoonlijke en Niet-Persoonlijke Gegevens over uw navigatie op de Site.

Cookies kunnen permanent zijn (en na het verbreken van de verbinding met de Site op uw computer blijven voor latere bezoeken aan de Site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de Site verbreekt).

Het C.R.T. de Normandie gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, en dan met name om:

 • u de service te bieden dat uw apparatuur wordt herkend, u hoeft dan niet meerdere keren dezelfde gegevens in te voeren om dezelfde taak uit te voeren;
 • de gebruikersnaam en het wachtwoord te onthouden die u heeft ingevoerd zodat u ze niet hoeft in te voeren op elke pagina waar een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor gevraagd worden.

Het C.R.T. de Normandie gebruikt cookies om het dataverkeer en de gegevens over de Site te analyseren. Het doel daarvan is om:

 • te meten hoeveel de verschillende diensten worden gebruikt, om zo het gebruik ervan makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat uw zoekopdrachten snel worden verwerkt;
 • het C.R.T. de Normandie te helpen begrijpen hoe de gebruikers de diensten gebruiken. Dit om de Site te kunnen verbeteren.

Het C.R.T. de Normandie kan ook een beroep doen op de diensten van derden om bepaalde services te leveren, met name om:

 • uw navigatiegewoontes te analyseren en de gebruikersaantallen van de Sites en Apps te meten;
 • te analyseren wat uw interesses zijn en u passende aanbiedingen te kunnen doen op het gebied van marketing en reclame;
 • het mogelijk maken dat u de inhoud van de Sites en Apps deelt met anderen op sociale media of dat u aan anderen laat weten wat u bekijkt of denkt (bijvoorbeeld via de like-button op Facebook).

Om dit te bereiken kunnen onzichtbare pixels en cookies van deze aanbieders worden gebruikt en bewaard. Bij het overdragen van door de cookies gegenereerde informatie zorgen de instellingen van de cookies ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat uw locatie wordt vastgesteld en voordat de gegevens worden opgeslagen. Onze providers zetten deze informatie in om uw Sitegebruik te evalueren, in kaart te brengen wat u doet op de Site voor het C.R.T. de Normandie, en om u beter (lees: persoonlijker) van dienst te kunnen zijn en advertenties te kunnen aanbieden die op u gericht zijn. Ze linken uw IP-adres niet aan uw andere persoonlijke gegevens.

Als u surft op de Site, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen de gegevens lokaal worden gelezen of opgeslagen op uw apparatuur. U wordt gewaarschuwd als u voor de eerste keer een cookie krijgt. U kunt dan bepalen of u wel of geen cookies wilt ontvangen. Als u hierna de Site blijft gebruiken, accepteert u dat het C.R.T. de Normandie zulke cookies gebruikt.

U kunt uw browser ook zo instellen dat deze cookies systematisch weigert (inclusief de cookies die gebruikt worden om het aantal bezoekers te meten). Maar als u daarvoor kiest, zullen bepaalde functionaliteiten en onderdelen van de Site niet goed werken. Het kan zijn dat u dan geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van de Site.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kijk dan bij Artikel 8, Uw rechten.

Ga naar uw cookie-beheerpaneel om de opslag en het lezen van cookies in te stellen.

Gegevens bewaren

Afhankelijk van het type gegevens:

 • Gegevens over burgerlijke staat (zoals naam, voornaam, adres): maximaal 3 jaar;
 • Inloggegevens: maximaal 3 jaar;
 • Locatiegegevens = 48 uur.

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens alleen voor de tijd die nodig én redelijk is, passend bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dat wil zeggen: 3 jaar vanaf het laatste contact dat u (op uw initiatief) met ons heeft gehad.

Na de vermelde periodes worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 – doelen van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven aangegeven, bent u vrij om uw Persoonlijke Gegevens al dan niet aan ons door te geven.

In principe worden de Persoonlijke Gegevens verzameld ter ondersteuning van de activiteiten van het C.R.T. de Normandie. Daaronder verstaan we:

 • het verbeteren van de marketing en reclame van het C.R.T. de Normandië.
 • een betere afstemming van de producten en diensten van het C.R.T. de Normandie op de behoeften van de klanten.
 • het respecteren van wettelijke verplichtingen en voorschriften of vergelijkbare zaken.

Het C.R.T. de Normandie verzamelt en gebruikt uw Persoonlijke Gegevens om zelf bepaalde activiteiten te kunnen ontplooien. Dit zijn de doeleinden:

Wij verwerken uw persoonlijk gegevens (of een deel daarvan) voor:

 • Het verzamelen van e-mailadressen om nieuwsbrieven te kunnen versturen over Normandië en zo het toerisme te promoten.

Afhankelijk van de geldende lokale wetgeving, geeft u – als u uw e-mailadres verstrekt – het C.R.T. de Normandie toestemming om dit adres te koppelen aan andere Persoonlijke Gegevens om u commerciële of marketing-gerelateerde berichten te sturen.

Het C.R.T. de Normandie mag uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet aan marketing gerelateerde doelen (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen op de Site).

Artikel 6 – voorwaarden voor het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens

Het verwerken van Persoonlijke Gegevens houdt in: het gebruiken, bewaren, opslaan, overdragen, bewerken, analyseren, wijzigen, vermelden, delen en verwijderen van Persoonlijke Gegevens in lijn met de wettelijke eisen en omstandigheden.

Alle verzamelde Persoonlijke Gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking van de gegevens. En alleen zo lang als wettelijk is toegestaan.

Alle verzamelde Persoonlijke Gegevens zijn opgeslagen in Frankrijk (op het vasteland in Europa).

Artikel 7 – links naar sites die niet door het C.R.T. de Normandie worden beheerd

Soms staan op de Site links naar websites van derden die u zouden kunnen interesseren.

Het C.R.T. de Normandie oefent geen enkele controle uit op de inhoud van die sites of de manier waarop die site omgaat met de bescherming van de Persoonlijke Gegevens die ze verzamelen. Daarom is het C.R.T. de Normandie op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verwerking door die sites van uw Persoonlijke Gegevens. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan wat het privacybeleid van die sites en hoe ze omgaan met Persoonlijke Gegevens.

Artikel 8 – doorgifte persoonlijke gegevens

Als u toegang heeft tot de Site vanuit een land dat niet deel uitmaakt van de Europese Unie en waar de wetgeving rond het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens anders is dan in de Europese Unie, willen we u erop attenderen dat – als u deze onder Frans recht gemaakte Site blijft gebruiken – u ermee akkoord gaat dat de doorgifte van uw Persoonlijke Gegevens gebeurt in lijn met de Gebruikersvoorwaarden, dit Beleid en de regels van de Europese Unie.

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen binnen het C.R.T. de Normandie worden doorgegeven onder de in Artikel 3 van dit Beleid genoemde voorwaarden.

Het C.R.T. de Normandie kan de doorgifte van uw Persoonlijke Gegevens buiten de Europese Unie toestaan op voorwaarde dat het C.R.T. er – voor doorgifte – zeker van is dat de entiteiten buiten de Europese Unie een adequaat beschermingsniveau bieden, in lijn met de geldende Europese regelgeving.

Als het C.R.T. de Normandie verneemt dat een derde land waaraan het C.R.T. de Normandie Persoonlijke Gegevens heeft doorgegeven in lijn met de hierboven in Artikel 3 beschreven voorwaarden, de Persoonlijke Gegevens gebruikt of lekt zonder dit Beleid te respecteren of in tegenspraak handelt met de wet die van toepassing is, dan zal het C.R.T. de Normandie elke redelijke maatregel nemen om een dergelijk gebruik of misbruik te stoppen of te voorkomen.

U heeft ook het recht om het C.R.T. de Normandie al dan niet toe te staan uw Persoonlijke Gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik op basis van Artikel 8.

Het C.R.T. de Normandie kan er ook toe overgaan om uw Persoonlijke Gegevens door te geven aan derden als het C.R.T. de Normandie vindt dat deze overdracht nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld voor hosting-diensten door derden) of om zijn wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld bij verkoop van activa aan een derde partij, een verandering van zeggenschap of de volledige of gedeeltelijke liquidatie van het C.R.T. de Normandie).

Bovendien kan het C.R.T. de Normandie uw Persoonlijke Gegevens verstrekken aan de provider waar u van afhankelijk bent om in het land waar u bent gebruik te kunnen maken van de Site van het C.R.T de Normandie. Het C.R.T. de Normandie kan uw Persoonlijke Gegevens ook delen met commerciële partners als het C.R.T. de Normandie en de commerciële partner samen een evenement sponsoren of samen een promotiecampagne organiseren waar u aan meedoet.

Het C.R.T. de Normandie kan uw Persoonlijke Gegevens afstaan als de wet dat vereist. Of als het C.R.T. de Normandie vindt dat dat het redelijk en noodzakelijk is om te handelen in lijn met een wettelijke procedure (bijvoorbeeld een mandaat, een dagvaarding of ieder ander justitieel besluit) of om de rechten, goederen of de persoonlijke veiligheid te beschermen van het C.R.T. de Normandie, onze klanten of ons publiek.

Als de geldende wetgeving het toestaat kan het C.R.T. de Normandie uw Persoonlijke Gegevens ook delen met derden om u gerichte promotie- of reclame-aanbiedingen te doen.

De doorgifte van gegevensoverdracht kan plaatsvinden via Internet of elke andere methode die het C.R.T. de Normandie geschikt acht, in lijn met de geldende wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van het C.R.T. de Normandie.

Artikel 9 – uw rechten

uw recht op toegang tot uw gegevens en op rectificatie

U heeft het recht om over uw persoonlijke gegevens te beschikken en ze te wijzigen.

U kunt ons vragen om – afhankelijk van wat er nodig is – uw persoonlijke gegevens te rectificeren of aan te vullen als ze niet correct zijn, incompleet, onduidelijk of verouderd.

uw recht om uw gegevens te laten wissen

U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te wissen als een van onderstaande redenen op u van toepassing is:

 • de persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig met het oog op de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt waren;
 • u trekt uw eerder gegeven toestemming in;
 • u wilt om een legitieme reden niet dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden;
 • de verwerking van de persoonlijke gegevens voldoet niet aan de wettelijke voorschriften en de geldende regels.

U kunt dit recht niet uitoefenen als het bewaren van uw gegevens uit wettelijk of juridisch oogpunt nodig is, bijvoorbeeld bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van uw rechten bij justitie.

Uw recht op het beperken van de gegevensverwerking

U kunt vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als dat volgens de wet of regelgeving mogelijk is.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als de verwerking van de gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

Uw recht op dataportabiliteit

Sinds 25 mei 2018 heeft u ook het recht op dataportabiliteit.

De gegevens waarvoor dit recht geldt zijn:

 • uitsluitend Persoonlijke Gegevens, uitgezonderd geanonimiseerde Persoonlijke Gegevens of gegevens die op u geen betrekking hebben;
 • declaratieve persoonlijke gegevens en de eerder genoemde persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt om de Site te kunnen gebruiken;
 • Persoonlijke Gegevens die geen rechten of plichten raken van derden, bijvoorbeeld in verband met een geheimhoudingsplicht.

Dit recht betreft alleen dataverwerking die gebaseerd is op expliciete toestemming of op een contract, en op Persoonlijke Gegevens die u zelf heeft aangeleverd.

Het recht gaat niet over afgeleide gegevens, dus de Persoonlijke Gegevens die het C.R.T. de Normandie zelf heeft gegenereerd.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens zoals wij die uitvoeren, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. We stoppen dan met het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens zonder dat de eerdere handelingen waarvoor u toestemming had gegeven worden teruggedraaid.

Uw recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het CNIL op Frans grondgebied, dit onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Uw recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden

U heeft de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden. Daarbij gaat het om het bewaren, wissen en verstrekken van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Dat kan tegenover een derde verklaarde vertrouwenspersoon, die als taak heeft de wensen van de overledene te laten uitvoeren in lijn met de geldende juridische regels.

zo kunt u uw rechten uitoefenen

U kunt zich beroepen op alle hierboven genoemde rechten door:

 • een brief te sturen naar: C.R.T. de Normandie, 14 rue Charles Corbeau – 27000 Evreux – Frankrijk met een kopie van uw paspoort en een bewijs van adres;
 • een e-mail te sturen naar [email protected]
 • Vervolgens krijgt u te horen welke stappen nodig zijn om uw identiteit te bevestigen.

Belangrijk: de voor deze procedure verstuurde documenten worden vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld worden aan het eind van de procedure definitief vernietigd.

Alle aanvragen die niet aan deze eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.

Wij proberen uw aanvraag binnen 1 maand af te handelen vanaf ontvangst van uw aanvraag. Bij complexe vragen of in drukke periodes kan het nodig zijn de afhandeling te verlengen tot 2 of uiterlijk 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u inloggen en uw recht op toegang en rectificatie online regelen.

Voor uw recht op informatie geldt dat wij niet verplicht zijn uw aanvragen in behandeling te nemen als:

 • u deze informatie al heeft;
 • het registreren of communiceren van uw Persoonlijke Gegevens uitdrukkelijk wettelijk is voorgeschreven en gepland;
 • het onmogelijk blijkt te zijn om de informatie te geven;
 • het buitenproportionele inspanningen vergt om de informatie te verstrekken.

Artikel 10 – veiligheid en ontvangers van de gegevens

Het C.R.T. de Normandie ziet erop toe om de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt heeft te beschermen en te beveiligen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat ze vertrouwelijk worden behandeld en om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of gelekt aan derden die niet bevoegd zijn.

Het C.R.T. de Normandie heeft fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen genomen om het eventuele verlies, misbruik, de toegang, niet-toegestane verspreiding, wijziging of eventuele vernietiging van deze Persoonlijke Gegevens te voorkomen. Als onderdeel van deze beschermingsmaatregelen, gebruikt het C.R.T. de Normandie technologieën die speciaal zijn ontwikkeld om Persoonlijke Gegevens te beschermen tijdens het verzenden. Maar ondanks de inspanningen van het C.R.T. de Normandie om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen kan het C.R.T. de Normandie niet garanderen dat deze bescherming feilloos is: aan het verzenden van Persoonlijke Gegevens zijn immers onvermijdelijke risico’s verbonden.

Omdat alle Persoonlijke Gegevens vertrouwelijk zijn, hebben alleen medewerkers en leveranciers van het C.R.T. de Normandie toegang tot gegevens als dat nodig is om hun taken uit te oefenen. Iedereen die toegang heeft tot uw Persoonlijke Gegevens heeft een geheimhoudingsplicht en kan rekenen op disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als de verplichtingen niet worden nagekomen.

Wel is het belangrijke dat u alle nodige zorgvuldigheid in acht neemt om te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang hebben tot uw Persoonlijke Gegevens. U bent verantwoordelijk voor uw wachtwoord en informatie die in uw account staat. Dat wil zeggen dat u het programma moet afsluiten als u uw computer of scherm met anderen deelt.

Artikel11 – Klachtenafhandeling

Hoewel het C.R.T. de Normandie alle redelijke maatregelen heeft genomen om de Persoonlijke Gegevens te beschermen, is geen enkele technologie voor het verzenden of opslaan van data volledig onfeilbaar.

Toch is het C.R.T. de Normandie bereid om u te garanderen dat uw Persoonlijke Gegevens veilig zijn. Als u reden heeft om te denken dat de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens in gevaar is gekomen of dat uw gegevens oneigenlijk gebruikt zijn, neem dan contact op met Monkey Factory via: [email protected]

Het C.R.T. de Normandie zal uw claim in behandeling nemen als er sprake is van het misbruiken of lekken van Persoonlijke Gegevens. We proberen eventuele problemen op te lossen in lijn met de uitgangspunten zoals die beschreven staan in het huidige Privacybeleid.

Ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van Persoonlijke Gegevens kan in strijd zijn met de plaatselijke wetgeving.

Artikel 12 – Contact

Als u vragen heeft over het huidige Privacybeleid, als u geen informatie meer van het C.R.T. de Normandie wilt ontvangen of als u uw Persoonlijke Gegevens wilt laten wijzigen, aanvullen, actualiseren of verwijderen: stuur een e-mail naar: [email protected].

Artikel 13 – sinds Wanneer het privacybeleid geldt en aanpassingen van het beleid om uw persoonlijke gegevens te beschermen

Dit Beleid kan aangepast worden als het C.R.T. de Normandie dat nodig vindt of als de wettelijke omstandigheden dit verplichten. Wij vragen u daarom regelmatig de nieuwe, bijgewerkte versies te lezen.

Laatste wijziging: 24/04/2020