Église Saint-pierre

Cultureel Erfgoed, 

BOUGY

Eglise–bougy
CCVOO

(11e-13e eeuw)

Het schip van de kerk moet uit de eerste helft van de 13e eeuw stammen. Er is geen toegangsdeur aan de westkant, maar er zijn twee lancetvensters met een kleine roos erboven

De zuidoostelijke muur heeft een deuropening, de hoofdingang van de kerk, waaromheen afgeplatte hoofden te zien zijn. De bovendorpel van de deur boven het timpaan is meerlobbig, wat lijkt te wijzen op het eerste deel van de 13e eeuw, en er zijn overgangsmodillions onder de kroonlijst.

Het koor, dat lager ligt dan het schip, lijkt ouder en lijkt te dateren uit de tweede helft van de 12e eeuw. Op het timpaan van een kleine deur naar het zuiden zien we Petrus zitten, in een kazuifel, met een kromstaf in zijn rechterhand en twee lange sleutels in zijn linker, met een haan aan zijn voeten. Dit bas-reliëf is niet erg goed onderzocht

Tussen het koor en het schip is een kleine toren met een achthoekige piramide geënt op de puntgevel boven de grote arcade, die niet zo oud lijkt als het schip.

De kerk staat onder de aanroeping van Sint Peter. Twee derde van de tienden werd geïnd door de abdijen van St Etienne en Ste Trinité de Longues en het resterende derde door de priester.